Browsing: Määräyksiä

Työsuhteen laatua voi olla kahdenlaista, määräaikaista ja toistaiseksi voimassa olevaa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus jatkuu niin kauan kunnes se irtisanotaan…

Irtisanomisajan palkka maksetaan työntekijälle normaalisti. Kun työsuhde irtisanotaan, jatkuu irtisanomisajallakin työnteko normaalisti. Jos työnantaja ei halua työntekijän työskentelevän irtisanomisaikaa, on…

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus malli olisi hyvä toimittaa työnantajalle tai hänen edustajalleen henkilökohtaisesti. Kuitenkin mikäli irtisanomisilmoituksen toimittaminen henkilökohtaisesti ei onnistu, voi sen…

Olisi aina hyvä toimittaa irtisanomisilmoitus työnantajalle henkilökohtaisesti. Tämän lisäksi sen tekemistä suositellaan kirjallisena, jotta myöhemmin jos synty epäselvyyksiä on ne…

Kvtes irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen pituudesta. Kvtes irtisanomisaika on porrastettu ja irtisanomisaika voi olla parhaimmillaan kuusi kuukautta, mikäli irtisanominen tapahtuu…

Kuten muillakin liitoilla myös pam irtisanomisaika menee työehtosopimuksien mukaisesti. Pam irtisanomisaika näkyy työehtosopimuksista erikseen kullekin alalle ja on riippuvainen työsuhteen…

Sopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän…

Työntekijän irtisanominen kun voimassa on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, vaatii työnantajalta hyvät irtisanomisperusteet. Työntekijällä on mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva…

Työntekijän irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston mukaan, tai jos irtisanoutuminen tapahtuu koeajan aikana, ei irtisanomisaikaa ole ollenkaan. Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa…

Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän…