Browsing: Määräyksiä

Kun työntekijä irtisanoutuu tai työnantaja joutuu irtisanomaan työntekijän käynnistyy irtisanomisaika. Työsopimuslaki irtisanominen tilanteissa on määritellyt irtisanomisajan olevan alle viisi vuotta…

Työsopimuksen purkaminen vaatii suuremmat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen. Jos kyseessä on työsopimuksen purkaminen, työsopimus päättyy heti, eikä kummallakaan osapuolella ole…

Suomessa on työsopimuslaki irtisanomisaika asioihin. Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Työntekijää on…

Työsuhteen irtisanomisilmoitus on syytä toimittaa henkilökohtaisesti. Työntekijä ei tarvitse mitään erikoista syytä irtisanoakseen toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen. Määräaikainen työsopimus on…

Työsuhteen päättäminen on syytä hoitaa kirjallisesti, jotta asiasta jää dokumentti. Työsuhteen päättäminen voidaan totta kai hoitaa myös suullisesti. Työsuhteen päättäminen…

Vuokralaisen irtisanomisaika on riippuvainen siitä, kuinka pitkään vuokralainen on ehtinyt asunnossa asua.  Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon onko kyseessä toistaiseksi…

Vuokratyösopimukset ovat usein nimikkeellä toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, joka on irtisanottavissa sopijapuolelle tiedoksi annettavalla irtisanomisilmoituksella lain tai sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa…

Tämän sivuston tarkoitus on tuoda selkeyttä irtisanomisaikoihin ja siihen liittyviin asioihin. Irtisanomisaika tarkoittaa sitä aikaa, jolloin sopimus pysyy vielä voimassa…

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia syitä on kahdenlaisia: henkilöstä johtuvat syyt tai taloudelliset ja tuotannolliset…

Irtisanomisaika on riippuvainen siitä mitä työsopimuksessa lukee. Jos työsopimuksessa ei ole merkintää irtisanomisajasta, käytetään tällöin laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja, jotka ovat…