Browsing: Määräyksiä

Kun toteutetaan irtisanomisia, on perusteiden oltava olennaisia. Suomessa on olemassa irtisanomisaika laki ja irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa on otettava…

Ahvl irtisanomisaika on riippuvainen siitä kumpi asunnonvuokrasopimuksen osapuolista tekee irtisanomisen. Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva,…

Työntekijän irtisanominen lomautuksen aikana on mahdollista. Myös työntekijän on mahdollista irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta lomautuksen aikana, ja tässä tilanteessa…