Browsing: Määräyksiä

Irtisanomisaika yrityssaneeraus tilanteissa on aina erityistapaus. Yrityssaneerauksen yhteydessä tapahtuva irtisanominen on siinä mielessä erityinen, koska irtisanomisen perusteena on se että…

Irtisanomisajat on määritelty yleensä työsopimuksen teon yhteydessä. Mikäli näitä ei ole määritelty käytetään laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja. Irtisanomisaika on normaalia työsuhdetta…