Author: Andreas

Keskipalkka Vuodessa: 33 540 € Keskipalkka Kuukaudessa: 2 795 €/kk Keskipalkka per tunti: 17.47 €/tunti IT-tukihenkilöt ovat keskeisessä asemassa ylläpitämässä ja ratkomassa ongelmia tietokonejärjestelmissä ja verkostoissa Suomessa. Heidän korvauksensa voi vaihdella huomattavasti useiden tekijöiden perusteella. Keskimääräiset palkkatilastot IT-tukihenkilöiden keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on noin 2 795 euroa, perustuen valtakunnallisiin tietoihin vuodelta 2022. Tämä luku heijastaa ansioita eri sektoreilla, mukaan lukien julkinen, valtiollinen ja yksityinen sektori. Valtiollisella tasolla keskipalkka on hieman korkeampi, noin 3 205 euroa kuukaudessa, kun taas yksityisellä sektorilla keskiarvo on noin 2 820 euroa kuukaudessa. Tuntipalkka Ottaen huomioon tyypillisen täysipäiväisen työaikataulun, IT-tukihenkilöiden tuntipalkka voidaan johtaa kuukausipalkasta. Keskipalkan perusteella, jos…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 55 800 € Keskipalkka Kuukaudessa: 4 650 €/kk Keskipalkka per tunti: 32 €/tunti Tuotepäällikön tehtävä on keskeinen monilla toimialoilla, ja heidän vastuullaan on tuotekehitysprosessien hallinnointi ja kehittäminen. Palkka vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, kuten kokemus, koulutus ja työpaikan sijainti. Keskimääräinen kuukausipalkka Tuotepäälliköiden palkat Suomessa vaihtelevat merkittävästi alueesta, kokemuksesta ja sektorista riippuen. Keskimääräinen kuukausipalkka on 4 650 euroa, mutta palkka voi vaihdella 3 375 eurosta 5 925 euroon kuukaudessa. Tämä kattaa niin julkisen sektorin kuin yksityisen sektorin palkat, jossa yksityisellä sektorilla keskimääräinen kuukausipalkka on noin 5 110 euroa​ (Oikotie Työpaikat)​. Tuntipalkka Vaikka tarkkaa tuntipalkkaa tuotepäälliköille ei ole yleisesti määritelty, kuukausipalkasta…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 33 444 € Keskipalkka Kuukaudessa: 2 787 €/kk Keskipalkka per tunti: 16 €/tunti Ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon ammattilaisia, jotka keskittyvät ruokavalion ja ravitsemuksen vaikutuksiin ihmisten terveydelle. Heidän palkkansa Suomessa vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, mukaan lukien työkokemus, koulutustaso ja työpaikan sijainti. Keskimääräinen palkka Vuonna 2023 ravitsemusterapeuttien keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa oli 2 787 euroa. Palkkahaitari liikkuu 1 796 eurosta 3 710 euroon kuukaudessa, mikä heijastaa alan sisäistä palkkavaihtelua​ (Palkkavertailu)​. Tuntipalkka ja työalueiden erot Ravitsemusterapeuttien tuntipalkka vaihtelee työnantajasta ja alueellisista eroista riippuen. Esimerkiksi Helsingin seudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa palkat ovat yleensä korkeampia verrattuna muihin alueisiin. Tämä johtuu elinkustannusten eroista sekä kysynnän…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 35,241 € Keskipalkka Kuukaudessa: 3,730 €/kk Keskipalkka per tunti: 22 €/tunti Ammatilliset opettajat Suomessa ansaitsevat keskimääräisen palkan, joka heijastaa heidän tärkeää rooliaan koulutussektorilla. Heidän korvauksensa vaihtelee useiden tekijöiden perusteella, kuten kokemus, sijainti ja laitoksen erityiset palkkakäytännöt. Keskimääräinen Palkka Tyypillinen palkka ammatilliselle opettajalle Suomessa on noin 3,730 euroa kuukaudessa. Tämä voi vaihdella alimmasta päästä noin 1,940 euroa korkeimpaan päästä jopa 5,710 euroa kuukaudessa riippuen muun muassa kokemuksesta ja koulutustasosta. Erityisesti ammatillisten koulujen opettajille keskimääräinen bruttopalkka on noin 35,241 euroa vuodessa, mikä vastaa noin 17 euron tuntipalkkaa. Alueelliset Palkkaerot Palkat voivat vaihdella merkittävästi eri alueilla Suomessa. Tyypillisesti kaupunkialueet, kuten Helsinki,…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 26,988 € Keskipalkka Kuukaudessa: 2,249 €/kk Keskipalkka per tunti: 12.98 €/tunti Koulunkäyntiavustajan työ on tärkeä osa opetustoimintaa Suomessa, ja palkkaus vaihtelee useiden tekijöiden mukaan. Keskimääräinen palkka Koulunkäyntiavustajan keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on 2 249 euroa. Palkkaerot näkyvät sukupuolten välillä; naisten keskipalkka on hieman korkeampi, 2 259 euroa kuukaudessa, kun taas miesten keskipalkka on 2 202 euroa kuukaudessa. Nämä luvut ovat peräisin vuoden 2022 tilastoista​ (Oikotie Työpaikat)​​ (Studentum.fi)​. Palkka eri alueilla Vaikka tarkkaa alueellista erittelyä ei ole saatavilla, yleisesti ottaen palkat voivat vaihdella maantieteellisen sijainnin, työnantajan sektorin (kunta- tai yksityissektori) ja työtehtävien vaativuuden mukaan. On todennäköistä, että suuremmissa kaupungeissa, kuten…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 79,724 € Keskipalkka Kuukaudessa: 6,644 €/kk Keskipalkka per tunti: 31 €/tunti Eläinlääkäreiden palkka Suomessa vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, kuten kokemuksen, koulutustason ja työskentelyalueen perusteella. Keskimääräinen palkka ja tuntipalkka Suomessa eläinlääkäreiden keskimääräinen bruttopalkka on noin 79 724 euroa vuodessa. Tämä vastaa noin 31 euroa tunnissa. Lisäksi eläinlääkärit saavat keskimäärin 1 634 euron suuruisia bonuksia vuodessa​ (SalaryExplorer)​. Alueelliset erot palkassa Palkkaerot eri alueiden välillä voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi Uudellamaalla, jossa sijaitsee Helsinki, palkkataso on yleisesti korkeampi verrattuna muuhun maahan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että Uudellamaalla on enemmän asiantuntijatehtäviä, jotka maksavat paremmin, sekä korkeampi yleinen koulutustaso​ (Finnwards)​. Tekijät, jotka vaikuttavat…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 40,608 € Keskipalkka Kuukaudessa: 3,384 €/kk Keskipalkka per tunti: 21,15 €/tunti Suomessa luutnantin tehtävät sisältävät merkittäviä vastuita, tyypillisesti osana Puolustusvoimia. Palkkaus tähän tehtävään määräytyy useiden tekijöiden perusteella, kuten kokemus, sijainti ja erityistehtävät. Keskimääräinen palkka Tuoreimpien tietojen mukaan luutnantin keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on noin 3 384 euroa. Tämä luku perustuu kerättyyn tietoon eri lähteistä raportoiduista palkoista. Alueelliset palkkaerot Vaikka tarkkaa alueellista dataa on niukasti, palkkatasot Suomessa voivat yleisesti vaihdella elinkustannusten ja taloudellisten olosuhteiden mukaan eri kaupungeissa tai alueilla. Tyypillisesti palkat ovat korkeampia metropolialueilla, kuten Helsingissä, verrattuna maaseutualueisiin. Tämä suuntaus on yleinen monissa ammateissa korkeampien elinkustannusten ja työpaikkojen keskittymisen vuoksi…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 65 700 € Keskipalkka Kuukaudessa: 5 475 €/kk Keskipalkka per tunti: noin 31,54 €/tunti Lennonjohtajan työ on vastuullinen ja vaativa, ja palkkaus heijastaa tätä. Suomessa lennonjohtajan keskipalkka vaihtelee työnantajasta ja kokemuksesta riippuen. Keskimääräinen kuukausipalkka Lennonjohtajien keskipalkka Suomessa on noin 5 475 euroa kuukaudessa. Palkka voi vaihdella merkittävästi riippuen työnantajasta ja työkokemuksesta, vaihdellen 2 000 eurosta jopa 10 000 euroon kuukaudessa. Palkan vaihtelu alueittain Palkka voi vaihdella myös eri alueiden välillä. Esimerkiksi suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, palkat ovat tyypillisesti korkeampia johtuen elinkustannusten suuremmasta tasosta verrattuna muihin alueisiin. Palkkaan vaikuttavat tekijät Lennonjohtajan palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat: Työnantaja ja työpaikan sijainti…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 26,136 € Keskipalkka Kuukaudessa: 2,178 €/kk Keskipalkka per tunti: 13,61 €/tunti Nuoriso-ohjaajien keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on noin 2 178 euroa. Tämä keskiarvo perustuu useiden eri lähteiden kokoamaan tietoon eri puolilta maata ja kuvastaa alalle tyypillistä korvausta vuoden 2022 tietojen mukaan​ (Palkkavertailu)​. Laskettuna tyypilliselle täysipäiväiselle työaikataululle, joka on 160 tuntia kuukaudessa, nuoriso-ohjaajan tuntipalkka on suunnilleen 13,61 euroa. Alueelliset Palkkaerot Nuoriso-ohjaajien palkat vaihtelevat merkittävästi Suomen eri alueilla. Esimerkiksi Helsingissä nuoriso-ohjaajat tienaavat usein skaalan yläpäässä, keskimääräisen kuukausipalkan ollessa noin 2 790 euroa. Sitä vastoin pienemmissä kunnissa ja vähemmän urbanisoiduilla alueilla saatetaan tarjota hieman alhaisempia palkkoja. Tämä vaihtelu voidaan selittää eri kuntien…

Read More

Keskipalkka Vuodessa: 159,600 € Keskipalkka Kuukaudessa: 13,300 €/kk Keskipalkka per tunti: 92,52 €/tunti Suomessa lentokapteenin ammatti on erittäin tuottoisa, mikä heijastaa tehtävän vaativuutta ja erikoistuneita taitoja. Lentokapteenit ansaitsevat tyypillisesti noin 13 300 euroa kuukaudessa, mikä tekee siitä yhden maan parhaiten palkatuista ammateista​​. Tämä korvaus muuntuu tuntipalkaksi, joka vaihtelee huomattavasti sopimustyypistä ja lennettyjen tuntien määrästä riippuen, sijoittaen sen Suomen ammattilaisten palkkahaitarin yläpäähän. Alueelliset palkkaerot Lentokapteenin palkka voi vaihdella alueittain Suomessa, vaikka tarkkoja kaupunkikohtaisia tietoja pilottien palkoista on harvoin saatavilla. Yleensä suuremmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Vantaalla, joiden lentokentät ovat suuria liikenteen solmukohtia, maksetaan kilpailukykyisiä palkkoja, jotka ovat keskimääräisen palkan tasolla tai…

Read More